افزایش طول عمر باتری موبایل

پرچمداران و میان‌رده‌هایی که بهترین عملکرد باتری را دارند

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C

در این مقاله به شما تلفن‌هایی را معرفی می‌کنیم که بهترین عملکرد را در زمینه‌ی باتری داشته‌اند. این مقاله به دو قسمت تقسیم شده است؛ در بخش اول، در مورد پرچمداران صحبت می‌کنیم و در بخش دوم بهترین میان‌رده‌های بازار از نظر عمر باتری را بررسی خواهیم‌کرد.