همکاری با مجموعه

جای شما پیش ما خالیه

مجموعه صدراتل همیشه به نیروی متخصص و مشتاق کنار خودش احساس نیاز میکنه اگه فکر میکنید تخصصی دارید که میتونیم با هم همکاری داشته باشیم فرم زیر رو پر کنید.

توی سریعترین زمان باهاتون در تماس خواهیم بود.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/05/25
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن ثابت را بنویسید. شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مجموعه هایی که فعالیت داشتید؟ را بنویسید. مجموعه هایی که فعالیت داشتید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
حقوق دریافتی ؟ را بنویسید. حقوق دریافتی ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
علت جدایی ؟ را بنویسید. علت جدایی ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
چرا دوس دارید با ما همکاری داشته باشید؟ را بنویسید. چرا دوس دارید با ما همکاری داشته باشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
نرم افزار هایی که بهش مسلط هستید ؟ را بنویسید. نرم افزار هایی که بهش مسلط هستید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
علاقه به کار در کدام شیفت کاری؟ را انتخاب کنید.
اگه فایل رزومه دارید میتونید برامون ارسال کنید را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...